Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa ma na celu ustalenie faktycznej wartości przedsiębiorstwa. Wartość ta może być określana na moment bieżący lub na wybrany moment historyczny.
Przedsiębiorstwo najczęściej wycenia się w następujących sytuacjach biznesowych:

  • Sprzedaż udziałów / akcji / całego przedsiębiorstwa;
  • Połączenie przedsiębiorstw;
  • Umorzenie udziałów / akcji;
  • Nowa emisja udziałów / akcji.

Wycena przedsiębiorstwa jest też niekiedy potrzebna w związku z sytuacjami życiowymi / rodzinnymi wspólników, takimi jak podział majątku podczas rozwodu czy podział spadku po zmarłym wspólniku.
Wycena może też być dokonywana w celu oceny wpływu jakiegoś zdarzenia na wartość przedsiębiorstwa czy oszacowania kwoty roszczenia (np. roszczenie spadkobierców wspólników przedsiębiorstwa upaństwowionego na mocy tzw. dekretu Bieruta).

Rzetelna wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa to skomplikowany proces (z perspektywy wyceniającego, dla Klienta oznacza jedynie przekazanie wskazanych danych, materiałów czy dokumentów), który skutkuje ustaleniem na określony moment wartości podmiotu gospodarczego. Klient finalnie otrzymuje zazwyczaj kilkudziesięciostronicowy dokument analityczny.
Dla prawidłowości procesu wyceny i efektów wyceny kluczowe są dwa elementy: prawidłowy dobór metody wyceny oraz jakość materiałów i dokumentów, na podstawie których realizowana jest wycena.
W naszej praktyce korzystamy z uznanych metod wyceny przedsiębiorstw: metod dochodowych, metod majątkowych, metod porównawczych i metod mieszanych.

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nasza oferta obejmuje również wycenę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Wycena ZCP realizowana jest na analogicznej zasadzie co wycena przedsiębiorstwa / udziałów / akcji.

Zakres oferty

Oferta Wójcik Doradztwo w zakresie wyceny przedsiębiorstw obejmuje:

  • wycenę przedsiębiorstw;
  • weryfikację istniejących wycen przedsiębiorstw (np. na potrzeby negocjacji cenowych);
  • konsultacje z zakresu metodyki wyceny przedsiębiorstw;
  • wycenę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.