Oferta

 • Sporządzanie budżetów:
  • Budżety projektów
  • Budżety spółek
  • Budżety grup kapitałowych (budżety skonsolidowane)
 • Sporządzanie prognoz / projekcji finansowych:
  • Prognozy na potrzeby kredytów / biznesplanów
  • Prognozy jednostkowe i skonsolidowane
 • Analizy projektów inwestycyjnych (w tym analiza wrażliwości projektu, ocena opłacalności projektu) oraz obszarów działalności już prowadzonej
 • Sporządzanie biznesplanów:
  • W oparciu o prognozy autorskie
  • W oparciu o prognozy zewnętrzne
  • Z uwzględnieniem analizy wrażliwości
 • Sporządzanie innych analiz tematycznych
 • Dokumentacja cen transferowych wymagana przez ustawę o CIT i ustawę o PIT w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
  • Standard do 2017 r.
  • Standard po 2017 r., w szczególności local file
 • Wycena przedsiębiorstw:
  • Metody przychodowe
  • Metody mieszane
  • Wybrane metody majątkowe
  • Metody porównawcze
 • Analizy tematyczne
 • Inne usługi w zakresie controllingu i audytu wewnętrznego, np. cykliczny monitoring struktury kosztów, sprzedaży itd.
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.