Polityka prywatności

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Wójcik Doradztwo Gospodarcze, ul. Kryształowa 24/39, 20-582 Lublin, NIP: 661-214-36-79, REGON: 260788423
 2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przynajmniej w jednym z niżej wymienionych celów:
  a. realizacji usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b. odpowiedzi na zadane pytanie/kontakt, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO,
  c. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  d. dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naszej współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  a. czas trwania samej współpracy,
  b. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  c. czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
  d. czas do momentu wycofania zgody
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usługi a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych (obsługa prawna, obsługa IT, obsługa marketingowa, obsługa księgowo-kadrowa).
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Polityka cookies

§1.

 1. Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony www.wojcikdoradztwo.pl (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.
 2. Administratorem cookies jest Agnieszka Wójcik Doradztwo Gospodarcze, ul. Kryształowa 24/39, 20-582 Lublin, NIP: 661-214-36-79, REGON: 260788423 (zwana dalej „Usługodawcą”).

Zbierane informacje
§2.

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies (lub odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.
 4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:
  a. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
 5. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
  c. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).
 6. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
 7. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk “Dodaj” lub “Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

Wykorzystanie danych
§3.

 1. Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:
  a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
  b. monitorowania stanu sesji,
  c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
  d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Kontakt
§4.

 1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail Usługodawcy: agnieszka@wojcikdoradztwo.pl
   

Postanowienia końcowe
§5.

 1. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.