Analiza

Biegły sądowy: ekonomika przedsiębiorstw

Biegły sądowy jest niezależnym ekspertem powoływanym przez sąd lub prokuraturę. Biegły sądowy może wystąpić w roli konsultanta (np. wsparcie merytoryczne w procesie zabezpieczania materiałów dowodowych) lub jako opiniodawca, kiedy to udziela odpowiedzi na kluczowe dla sprawy pytania postawione przez sąd lub prokuraturę i dotyczące wąskiej dziedziny wymagającej specjalistycznej wiedzy eksperckiej, którą biegły posiada.

Biegły sądowy: ekonomika przedsiębiorstw

Biegły sądowy z obszaru ekonomiki przedsiębiorstw jest powoływany, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania informacji dotyczącej wpływu wybranych decyzji / zdarzeń gospodarczych na kondycję finansową przedsiębiorstwa, niekiedy w powiązaniu z analizą sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Przykładowe zagadnienia, jakie mogą być przedmiotem opiniowania przez biegłego z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw:

 • wynik finansowy osiągnięty na transakcji X / realizacji umowy z podmiotem X,
 • ocena, czy wystąpienie konkretnego zdarzenia gospodarczego (np. realizacja projektu inwestycyjnego, realizacja jakiejś umowy) spodobało szkodę majątkową,
 • wyznaczenie wysokości szkody spowodowanej zaistnieniem jakiegoś zdarzenia gospodarczego,
 • wysokość marży zrealizowanej na danej transakcji,
 • prawidłowość procesu decyzyjnego w zakresie realizacji danego przedsięwzięcia gospodarczego, w szczególności o charakterze inwestycyjnym.

Biegły sądowy: analiza ekonomiczna przedsiębiorstw

Biegły sądowy z obszaru analizy ekonomicznej przedsiębiorstw jest powoływany, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania informacji dotyczącej szeroko rozumianej kondycji finansowej przedsiębiorstwa i / lub wpływu wybranych decyzji / zdarzeń gospodarczych na tę kondycję. Oznacza to, że zakres opiniowania z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw bardzo mocno zazębia się z zakresem opiniowania z ekonomiki przedsiębiorstwa.

Przykładowe zagadnienia, jakie mogą być przedmiotem opiniowania przez biegłego z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstw:

 • sytuacja finansowa przedsiębiorstwa we wskazanym okresie,
 • zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w momencie X,
 • wskazanie momentu, w którym należało złożyć wniosek o upadłość,
 • wynik finansowy osiągnięty na transakcji X / realizacji umowy z podmiotem X,
 • ocena, czy wystąpienie konkretnego zdarzenia gospodarczego (np. realizacja projektu inwestycyjnego, realizacja jakiejś umowy) spowodowało szkodę majątkową,
 • wyznaczenie wysokości szkody spowodowanej zaistnieniem jakiegoś zdarzenia gospodarczego,
 • wysokość marży zrealizowanej na danej transakcji,
 • prawidłowość procesu decyzyjnego w zakresie realizacji danego przedsięwzięcia gospodarczego, w szczególności o charakterze inwestycyjnym.
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.