Controlling i zarządzanie

Biegły sądowy: controlling i zarządzanie

Biegły sądowy jest niezależnym ekspertem powoływanym przez sąd lub prokuraturę. Biegły sądowy może wystąpić w roli konsultanta (np. wsparcie merytoryczne w procesie zabezpieczania materiałów dowodowych) lub jako opiniodawca, kiedy to udziela odpowiedzi na kluczowe dla sprawy pytania postawione przez sąd lub prokuraturę i dotyczące wąskiej dziedziny wymagającej specjalistycznej wiedzy eksperckiej, którą biegły posiada.

Biegły sądowy: controlling

Biegły sądowy z obszaru controllingu powoływany jest, gdy zaistnieje potrzeba m. in. oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, opłacalności transakcji, zasadności realizacji transakcji / projektów inwestycyjnych. Ponieważ controlling jest ściśle związany z rachunkowością zarządczą, to można zrównać obszary w jakich opiniuje biegły z zakresu controllingu oraz biegły z zakresu rachunkowości zarządczej.

Przykładowe zagadnienia, jakie mogą być przedmiotem opiniowania przez biegłego z zakresu controllingu:

  • wpływ danego zdarzenia na kondycję finansową przedsiębiorstwa,
  • wynik na transakcji X,
  • marża osiągnięta na danej transakcji,
  • porównanie marż realizowanych z różnymi kontrahentami,
  • porównanie cen stosowanych w transakcjach z różnymi kontrahentami,
  • ocena, czy wystąpienie konkretnego zdarzenia gospodarczego (np. realizacja projektu inwestycyjnego, realizacja jakiejś umowy) spowodowało szkodę majątkową,
  • wyznaczenie wysokości szkody spowodowanej zaistnieniem jakiegoś zdarzenia gospodarczego,
    prawidłowość procesu decyzyjnego w zakresie realizacji danego przedsięwzięcia gospodarczego, w szczególności o charakterze inwestycyjnym.

Biegły sądowy: zarządzanie przedsiębiorstwem

Biegły sądowy z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem udziałów powoływany jest, gdy zaistnieje oceny wybranych decyzji biznesowych / zdarzeń gospodarczych oraz ich wpływu na sytuację przedsiębiorstwa. Przedmiotem opinii z tego obszaru są nie tylko kwestie stricte finansowe, ale także kwestie organizacyjne w ujęciu jakościowym (np. wpływ zmiany struktury organizacyjnej na proces produkcyjny).

Biegły sądowy: ekonomia i zarządzanie

Biegły z zakresu ekonomii i zarządzania wydaje się mieć bardzo szerokie kompetencje w zakresie opiniowania, gdyż obszar ekonomii i zarządzania obejmuje zarządzanie przedsiębiorstwem, controlling, rachunkowość zarządczą, analizę ekonomiczną przedsiębiorstw, mikroekonomię oraz makroekonomię.

INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.