Wycena przedsiębiorstw

Biegły sądowy: wycena przedsiębiorstw

Biegły sądowy jest niezależnym ekspertem powoływanym przez sąd lub prokuraturę. Biegły sądowy może wystąpić w roli konsultanta (np. wsparcie merytoryczne w procesie zabezpieczania materiałów dowodowych) lub jako opiniodawca, kiedy to udziela odpowiedzi na kluczowe dla sprawy pytania postawione przez sąd lub prokuraturę i dotyczące wąskiej dziedziny wymagającej specjalistycznej wiedzy eksperckiej, którą biegły posiada.

Biegły sądowy: wycena spółek

Biegły sądowy z obszary wyceny spółek powoływany jest, gdy zaistnieje potrzeba wyceny spółki, wypowiedzenia się o prawidłowości zastosowanej ceny lub wypowiedzenia się na temat prawidłowości historycznie wykonanej wyceny.

  • Przykładowe zagadnienia, jakie mogą być przedmiotem opiniowania przez biegłego z zakresu wyceny spółek:
  • wartość spółki na moment X,
  • prawidłowość historycznej wyceny spółki, w szczególności pod względem metodologicznym,
  • prawidłowości ceny zastosowanej w transakcji sprzedaży spółki.

Sporządzanie opinii w obszarze wyceny spółek stanowi podobszar sporządzania opinii w zakresie wyceny przedsiębiorstw, gdyż każda spółka jest przedsiębiorstwem, ale nie każde przedsiębiorstwo jest spółką. Przykładowo: wycena firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności prowadzonej przez osobę fizyczną będzie wchodziła w obszar wyceny przedsiębiorstw, ale nie w obszar wyceny spółek.

Biegły sądowy: wycena udziałów

Biegły sądowy z obszary wyceny udziałów powoływany jest, gdy zaistnieje potrzeba wyceny udziałów, wypowiedzenia się o prawidłowości zastosowanej ceny lub wypowiedzenia się na temat prawidłowości historycznie wykonanej wyceny. Ponieważ punktem wyjścia do wyceny udziałów jest wycena spółki, to wycena udziałów stanowi podobszar wyceny spółki, a z kolei wycena spółki stanowi podobszar wyceny przedsiębiorstwa.

Przykładowe zagadnienia, jakie mogą być przedmiotem opiniowania przez biegłego z zakresu wyceny udziałów:

  • wartość udziałów na moment X,
  • prawidłowość historycznej wyceny udziałów, w szczególności pod względem metodologicznym,
  • prawidłowości ceny zastosowanej w transakcji sprzedaży udziałów.

Biegły sądowy: wycena akcji

Biegły sądowy z obszary wyceny akcji powoływany jest, gdy zaistnieje potrzeba wyceny akcji, wypowiedzenia się o prawidłowości zastosowanej ceny lub wypowiedzenia się na temat prawidłowości historycznie wykonanej wyceny. Ponieważ punktem wyjścia do wyceny akcji jest wycena spółki, to wycena akcji stanowi podobszar wyceny spółki, a z kolei wycena spółki stanowi podobszar wyceny przedsiębiorstwa.

Przykładowe zagadnienia, jakie mogą być przedmiotem opiniowania przez biegłego z zakresu wyceny akcji:

  • wartość akcji na moment X,
  • prawidłowość historycznej wyceny akcji, w szczególności pod względem metodologicznym,
  • prawidłowości ceny zastosowanej w transakcji sprzedaży akcji.
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.