Finanse i rachunkowość

Biegły sądowy: finanse i rachunkowość

Biegły sądowy jest niezależnym ekspertem powoływanym przez sąd lub prokuraturę. Biegły sądowy może wystąpić w roli konsultanta (np. wsparcie merytoryczne w procesie zabezpieczania materiałów dowodowych) lub jako opiniodawca, kiedy to udziela odpowiedzi na kluczowe dla sprawy pytania postawione przez sąd lub prokuraturę i dotyczące wąskiej dziedziny wymagającej specjalistycznej wiedzy eksperckiej, którą biegły posiada.

Biegły sądowy: analiza danych wynikających z ksiąg rachunkowych

Często utożsamia się ze sobą następujące obszary opiniowania:

 • analiza danych wynikających z ksiąg rachunkowych,
 • finanse i rachunkowość,
 • rachunkowość,
 • księgowość.

W wielu przypadkach rzeczywiście biegli z tych obszarów mogą odpowiadać na te same pytania. Przykładowo o momencie wystąpienia przesłanek upadłości przedsiębiorstwa oraz o jego kondycji finansowej będzie umiał się wypowiedzieć biegły z zakresu analizy danych wynikających z ksiąg rachunkowych, biegły z zakresu finansów i rachunkowości, biegły z zakresu rachunkowości oraz biegły z zakresu księgowości. Podobnie będzie w przypadku pytania o wynik na danej transakcji – również tu wszyscy wskazani biegli będą się w stanie wypowiedzieć.

Z kolei o rzetelności sprawozdania finansowego spółki wypowiedzą się raczej już biegli z zakresu księgowości, rachunkowości oraz finansów i rachunkowości.

Biegli ze wszystkich wskazanych obszarów są często powoływani przy sprawach tzw. kredytów frankowych.

Biegły sądowy: rachunkowość zarządcza

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Międzynarodową Federację Rachunkowości rachunkowość zarządcza jest systemem gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji. Jest więc to obszar rachunkowości całkowicie odmienny od rachunkowości finansowej i rachunkowości podatkowej.

Przykładowe zagadnienia, jakie mogą być przedmiotem opiniowania przez biegłego z zakresu rachunkowości zarządczej:

 • wpływ danego zdarzenia na kondycję finansową przedsiębiorstwa,
 • wynik na transakcji X,
 • marża osiągnięta na danej transakcji,
 • porównanie marż realizowanych z różnymi kontrahentami,
 • porównanie cen stosowanych w transakcjach z różnymi kontrahentami,
 • ocena, czy wystąpienie konkretnego zdarzenia gospodarczego (np. realizacja projektu inwestycyjnego, realizacja jakiejś umowy) spowodowało szkodę majątkową,
 • wyznaczenie wysokości szkody spowodowanej zaistnieniem jakiegoś zdarzenia gospodarczego,
 • prawidłowość procesu decyzyjnego w zakresie realizacji danego przedsięwzięcia gospodarczego, w szczególności o charakterze inwestycyjnym.
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.